„Kto ste vy,

aby ste odsudzovali život, ktorý žijem?

Viem, že nie som dokonalý - a nežijem preto, aby som bol.

Ale predtým, ako začnete ukazovať prstami

…uistite sa, že vaše ruky sú čisté!“


Pred čím je potrebné viac
chrániť spoločnosť?

Zabitie 9 rokov (Hosu)

Sprostredkovanie vraždy - 15 rokov (Andrusko)

Podvody - 9 rokov (Majský)

Fajčenie marihuany - 15 rokov (Robo)

Prosím, dajte vedieť
svojím priateľom

Podporte nás zdieľaním tejto stránky Vašim priateľom.
Ďakujem za pomoc.

Ako ho vidím ja, mama...

"Keď stretol zlo, tak ho objal a povedal mu: Ľúbim ťa. A zlo sa tak zľaklo, že sa zmenilo na lásku... takýto je môj syn"


Robo je 26 ročný chlapec, ktorý je momentálne 20.mesiac vo vyšetrovacej väzbe, pretože bol prichytený so 7,5 g marihuany. Keďže raz už bol odsúdený za podobný skutok, 10.9.2020 ho Okresný súd v Košiciach odsúdil na 12,5 roka nepodmienečne. Táto situácia je spôsobená nesprávnym nastavením Trestného zákona, ktorá hádže do jedného vrece konzumenta s 1 cigaretou mäkkej drogy s dílerom s veľkým množstvom tvrdej drogy a zároveň aj konzumentom dáva likvidačné tresty, ktoré nepomôžu ani odsúdenému ani spoločnosti.


V sekcii Vaše príspevky uvádzame ako ho vníma okolie.


V sekcii O čo nám ide si môžete prečítať, čo je našim cieľom.


1: Zmeniť súčasný trestný zákon tak, aby nebolo možné zavrieť mladého človeka na 15 rokov za prechovávanie malého množstva marihuany.


2: Oddelenie konzumentov od dílerov a rozdelenie drog na konopné a iné drogy.


3: Stanovenie malého množstva pri konopných drogách podľa vzoru legislatívy Českej republiky

Trestný zákon spája konzumentov drog s dílermi. Skúste si prejsť nižšie uvedené paragrafy týkajúce nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Rýchlo zistíte, že v tomto zákone sa nerozdeľuje medzi konzumentom a dílerom. Díler je súdený rovnako ako konzument. Špeciálne zlým paragragrafom je paragraf 172/2a, ktorý zavrie konzumenta, ktorého prichytili dvakrát v živote s marihuanou na 10 až 15 rokov. Ak k tomu pripojíme paragraf 47, tak v extrémnom prípade za tri cigy marihuany môžete schytať doživotie. Nehovoriac o tom, že už vôbec nedelíme drogy na "mäkké" a "tvrdé". T.j. máte 10 kg heroínu dostanete rovnako ako keď vás chytia dvakrát s 2g trávy.

§ 171

(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.

§ 172

(1) Kto neoprávnene

a) vyrobí,

b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,

c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo

d) prechováva po akúkoľvek dobu,

omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a už bol za taký čin odsúdený,

b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,

c) závažnejším spôsobom konania,

d) na chránenej osobe, alebo

e) vo väčšom rozsahu

§ 47 Trest odňatia slobody za doživotie

(1) Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý to tento zákon v osobitnej časti dovoľuje, a len za podmienok, že

a) uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a

b) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvadsaťpäť rokov.

(2) Ak súd odsudzuje páchateľa za dokonaný trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, ublíženia na zdraví podľa § 155, nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2, 3 alebo 4, obchodovania s ľuďmi podľa § 179, zverenia dieťaťa do moci iného podľa § 180 ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 181, brania rukojemníka podľa § 185, zavlečenia do cudziny podľa § 187, lúpeže podľa § 188, vydierania podľa § 189 ods. 2, 3 alebo 4, hrubého nátlaku podľa § 190 alebo § 191 ods. 2, 3 alebo 4, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa § 200, sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2, 3 alebo 4, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, všeobecného ohrozenia podľa § 284, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296, založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, teroru podľa § 313 alebo § 314, násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 ods. 2, 3 alebo 4, prevádzačstva podľa § 355 ods. 3, 4 alebo 5, výroby detskej pornografie podľa § 368, genocídia podľa § 418, teroristického útoku podľa § 419, niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, financovania terorizmu podľa § 419c, cestovania na účel terorizmu podľa § 419d alebo neľudskosti podľa § 425, ktorý už bol za takéto trestné činy, hoci aj v štádiu pokusu, dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody, uloží mu trest odňatia slobody na doživotie, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b); inak mu uloží trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov, ak tomu nebránia okolnosti hodné osobitného zreteľa. Súd však nemôže takému páchateľovi uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať rokov.

Policajt, ktorý eskortoval Roba do CPZ

Bol som súčasťou tejto akcie. Róberta som sám eskortoval do CPZ(cela predbežného zadržania), bol som s ním 3 hodiny v kuse. Dlho som nestretol tak dobrého človeka. Ten chlapec nosil som sebou lekárničku, aby mohol pomôcť, keď bude treba. Nosí prenosný popolník, aby nemusel hádzať špaky na zem. Jeden uvedomelý človek, ktorý si sem tam zafajčí trávu. Nikomu neublížil. Akurát je hlupák, že také množstvo nosí so sebou. Nikdy som nepožil žiadnu drogu okrem cigarety a alkoholu a nezastávam sa ľudí, ktorí berú drogy. Ale zatvárať takých ľudí na 12,5 roka ... choré.


Bývalý Robov učiteľ zo strednej školy

Som Robov bývalý učiteľ zo strednej školy. Poznám ho ako šikovného, inteligentného chlapca, ktorý zodpovedne pristupoval ku svojim povinnostiam bol milý, priateľský, bezkonfliktný a ochotný pomôcť nielen svojim spolužiakom, bol nápomocný aj v škole pri rôznych akciách. Verím, že svoje ľahkomyselné a neuvážené správanie veľmi oľutoval a zobral si z neho veľké ponaučenie. Vzhľadom k tomu aký je to človek, ako sa v škole javil nielen ako žiak, ale aj ako člen kolektívu triedy si myslím, že by mal dostať šancu a trest by mu mal byť zmiernený. Sám som odporcom drog a všetkého čo s tým súvisí, no napriek tomu si myslím, že by trebalo vziať do úvahy fakt, že Robo nebol distribútorom, ale konzumentom. Verím v spravodlivosť, v zdravý rozum a v to, že bude v konečnom dôsledku rozhodnuté citlivo a s prihliadnutím na všetky okolnosti.


Martin Farkaš

Róberta poznám od základnej školy a aktívne som sa sním stretával až kým ho nezatvorili. Preto Vám viem odprisahať že je to človek ktorý Vám vždy aj o polnoci pomohol keď ste mali problém. Robko ak nebol v práci alebo nespal, videli ste ho buď športovať, hrať na nejaký hudobný nástroj alebo niečo vyrábať. Človek z ktorého vyžaruje optimizmus, elán a chuť žiť. Ak ma niečo trápilo vždy bol pri mne či už aby ma vypočul, podporil alebo objal. Tento vymeraný trest je nespravodlivý, neadekvátny a NENORMÁLNY a dúfam že sa to konečne dostane k tým správnym ľuďom pri "moci". pevne verím že ho čoskoro uvidím a môžme si naďalej v živote vzájomne pomáhať a podporovať sa.


Nadriadený v práci

Roba som spoznal, keď bol ešte dieťa. Neskôr sa naše cesty skrížili aj v práci. Stal sa mojím kolegom v zamestnaní a napriek generačnému rozdielu sme si veľmi rýchlo navzájom porozumeli. Bolo to aj tým, že ku svojim povinnostiam pristupoval maximálne zodpovedne a profesionálne. Veľmi rýchlo bolo poznať, že je nekonfliktný a ústretový typ. Som presvedčený, že keby sa tento príbeh zvrtol pozitívnejším smerom, Roba by sme privítali s otvorenou náručou v našom kolektíve.


Sára Prokopová

Je zvláštne presviedčať svet naokolo o Robkovej dobrote a srdečnosti, keď by to mohol dokazovať sám na slobode. Samozrejme, nebyť absurdného zákona o prechovávaní omamných látok a následne neprimeraných trestov tu na Slovensku. Robka poznám veľmi dlho. Asi sedem rokov. Vždy, keď som sa s ním stretla, odchádzala som s lepšou náladou. Obdivujem jeho cieľavedomosť. Stále by niečo robil. Dlho na jednom mieste a bez aktivity nevydrží. Nie len, že by sa jeho záujmy nedali zrátať na prstoch, ale do čoho sa pustí, to robí naplno. Napríklad bubnuje na djembe… ako nikto! Určite sa aj on občas cítil zle. Napriek všetkému uňho prevláda optimizmus, ktorým sa dá ľahko “nakaziť”, a z ktorého si môžme brať príklad. Pamätám si návštevu vo väzení. Zadržiavala som slzy. Pri odchode som to nevydržala a rozplakala som sa. Robko ma upokojoval. Že to bude v poriadku a nemusím sa báť. Vtedy som si uvedomila, ako veľmi je silný.. ako veľmi verí v tú elementárnu spravodlivosť… O tom, že by Robko neublížil ani muche, nemusím hovoriť… To je jedna veľká samozrejmosť. Je to človek s otvoreným srdiečkom. Myslím, že sa snaží aj medzi kamarátmi a priateľmi vytvoriť ten “domov”. Kde je každý vítaný. Absolútne si ho neviem predstaviť v jednej cele s vrahmi a násilníkmi. Cela s najvyšším stupňom stráženia ? To ako naozaj ? A vlastne... Prečo? Zastavuje sa mi rozum nad rozhodnutím súdu o jeho treste. Morálne neakceptovateľné!!!


Ivan Hudák

S Robom sme boli spolužiaci na strednej (dokonca spolusediaci). Robo patril medzi najšikovnejších žiakov a takisto najiniciatívnejších. Kde bolo niečo, vždy tam bol stále vysmiatý a vždy do všetkého vkladal maximum ! Dokonca sme s spolu s Robom vystúpili pred celou školou, na konci 4. ročníka a na stužkovej s piesnou, ktorú sme spolu zložili a odspievali na počesť a vďaku škole, za ktorú sme zožali obrovský potlesk a vďaku. Robo je u mňa človek, ktorý keď nepomôže, neublíži. Hoci sa naše cesty po strednej rozdelili, verím a viem že Robova osobnosť zostala rovnaká. Milý, vždy pripravený pomôcť, nekonfliktný a vždy pozitívne naladený. Takíchto ľudí je na svete pomenej. Drž sa bratu !!!


Peter Hudák

Robka poznám už skoro 10 rokov a za ten čas som ho mal šancu spoznať veľmi dobre ... je to jeden z mojich najbližších ľudí v živote, ozajstný PRIATEĽ! Je to človek s velkym Č, nie len pre mňa, ale myslím,že pre väčšinu ľudí, ktorá ho pozná. Lebo pre spoločnosť, v ktorej žil a tvoril, ktorá ho obklopovala bol veľkým prínosom, príkladom a učiteľom. Je to človek, ktorý neubližoval,nikomu nerobil nič zlé ani zákerné, ten muz je čestný! Miesto,na ktorom teraz trávi všetok svoj čas, NIE JE miestom pre neho! ... viem to ja, vie to on a vedia to všetci ľudia, čo ho poznajú. Mladému človeku, ktorý tvoril a rozdával pozitívnu vibráciu a lásku všade kde prišiel, zobrali SLOBODU a šancu na to, aby mohol zveľadovať spoločnosť, miesta a chvíle, v ktorých, a na ktorých nam kazdý deň chýba. V dnešnej dobe, keď má materiál väčšiu hodnotu ako ľudský život,niekomu príde v pohode zobrať tie najkrajšie roky života mladému človeku len kvôli tomu,že mal u seba bylinu, ktorá rastie z matky zeme ? Mne teda nie, myslím si, že je to zaujatosť, ktorá môže za tak hlúpo nastavené zákony, pravidlá a rozsudky! VRAŤTE NÁM ROBKA.


Timea Kosikova

Som Robova kamarátka, a puká mi srdce keď som na súde počula toto rozhodnutie ! Človek, ktorý by neublížil nikdy nikomu a nieje hrozbou pre spoločnosť má byt v base tak dlho 12 a pol roka? Nejde mi to do hlavy! Že ľudia, ktorý rozkradajú štát alebo su VRAHMI a sú hrozbou pre spoločnosť pobehujú na slobode voľne ! Je to nespravodlivé myslim si aj SÁM TO vyjadril na súde ako SVOJ PREJAV, že sa ponaučil a je pracujúci človek , len by ho najprv musela aj tá sudkyňa pri zaverečnom slove počúvať a nie sa rozprávať so zapisovateľkou ! Bolo to drzé ! Tak verím, že sprAvodlivosť zvíťazí a Robko bude znovu byt medzi priateľmi a s rodinou co najskôr 🙏🏻.


Tinka Machacová

Roba poznám zo základnej školy. V škole bol ten klasický charizmatický huncút, ktorý rozosmieval nie len triedu ale aj každú učiteľku. Po základnej sme sa stretli zopár krát, keďže sme bývali neďaleko jeden druhého. Posledných 10 rokov žijem v Anglicku, takže som na Slovensku len raz za rok. Roba som videla naposledy v lete asi pred dvoma rokmi, stretli sme sa úplnou náhodou v Auparku. Pamätám si ten obrovský úsmev a ako milo sa mi prihovoril. Sršala z neho taká pozitívna energia, pevne verím, že sa tá energia nevytratí aj cez to všetko čím si Robo momentálne prechádza. Tak Ti Robo prajem veľa síl do boja kamarát. S dľžkou tvojho trestu samozrejme nesúhlasím, je to preháňané.


Alexandra K.

Roba poznám už niekoľko rokov jedine pod milou prezývkou Džunko ako chalana so širokým úsmevom, ktorý vždy rozdáva svoju pozitívnu energiu všade naokolo. Ešte za tínedžerských čias sme spolu hrávali streetball na ihrisku na KVP a Džunko bol vždy veľmi šikovný športovec a zabávač nás ostatných. Posledné roky sme od tých čias vyrástli a stali sa z nás mladí dospelí ľudia, ale zakaždým, keď stretnem Džunka, je to ten istý milý vysmiaty chalan s iskrou v očiach. Možno miestami bláznivý, no tento mladý muž do väzenia jednoznačne nepatrí. Žiaden mladý človek si takýto osud nezaslúži a verím, že nefungujúci systém v našej krajine sa konečne napraví k lepšiemu. Držím mu veľmi silno palce a dúfam, že nakoniec vyhrá spravodlivosť.


Valéria Závadska

Robka som spoznala zhruba pred 10 rokmi. Tým, že bývame v rovnakej bráne, kde bývali jeho dedko s babkou. Chlapec, slušný, milý usmievavý. Babka s dedkom boli na neho hrdí. Poznam dokonca jeho učiteľa zo strednej školy, ktorý sa vyjadril : "To je jeden slušný a múdry, bezpróblemový chlapec. Obľúbený, usmievavý a hlavne inteligentný. Môže veľa dosiahnuť".... Robka poznam osobne. Typ cloveka, ktory sa nestazuje, ktoreho ludia maju radi pre jeho povahu, ludskost a dobrosrdecnost. Vzdy velky usmev na tvari. Dobrá nálada, milé slová. Miluje svoju rodinu, priateľov, ktorých má veľa a stoja za ním, práve pre to vnútro, srdce, ktoré ma v sebe...bojujme pre zmenu... aby mladý chalan dostal šancu...chlapec, ktorý pre túto spoločnosť je prospešný...ktorý ochraňuje a miluje prírodu. Nebráni sa zbieraniu odpadkov, pomoci prírode....toto je človek, ktorý ma byť tu medzi nami...toto je chalan, ktorý športuje, kreslí, číta ... toto je chalan, ktory nikomu neublížil...ktorý myslí pozitívne aj za nás...


Róbert Džunko

Robko je môj syn. Nie vždy som bol dobrým otcom ale vždy som ho miloval a ľúbil. Stalo sa veľa vecí, ktoré môžem ľutovať ako napr. to, že som s ním nebol vtedy keď to potreboval. Teraz sa stalo to, čo sa stalo. Podstata je však v tom, že sa to stalo človeku vo veľmi mladom veku a nieje to podľa mňa ok zničiť život kvôli mladíckej nerozvážnosti. Robčo bol a určite je skvelý mladý muž, ktorý má na viac ako len ísť do práce a fungovať v stereotype. Mal a určite má chuť pomáhať, športovať, relaxovať v prírode, či na hubách alebo na rybách alebo túrach v horách alebo len v lesoch. Má úzky a úprimný vzťah k svojim bratom a rodine. Je citlivý, príjemný k známym či k susedom. Nieje bezohľadný má cit pre správnu komunikáciu s cudzími a aj pre tieto všetky hodnoty by nebolo správne a hlavne nesprávne takéhoto mladého muža, môjho syna "odhodiť ako špinu" Dajme si všetci ruku na srdce a sami seba sa spýtajte... nikdy som nespravil chybu... Ďakujem za to bohu, žene ktorá mi ho dala ale nechcem aby mi ho vzala jeho chyba, ktorú oľutoval miliónkrát a chce byť naďalej dobrým človekom.


Kiko Čarný

Roba poznám už asi od roku 2007, kedy sme sa spoznali pri snowboardovani a už vtedy som ho vnímal ako jedného z tých lepších kamarátov, s ktorým bola vždy sranda, bol kreatívny a v športoch sa mu tiež darilo. Na Robovi je super to, že všetko čo robí, sa snaží spraviť čo najlepšie ako vie, vo všetkom má vždy len ten najlepší úmysel, a na ktorého sa vždy dalo spoľahnúť.


Bibka Gluchmanova

Róberta poznám ako skvelého chlapca, je kamarátom môjho syna. To čo sa mu prihodilo ma veľmi prekvapilo, ale s rozsudkom ktorý mu navrhla sudkyna som ešte viac prekvapená. 12,5 roka za kúsok rastliny, ktorá je v susedných krajinách legálna,. A človek ktorý ublíži alebo zabije je menej súdne trestaný. Kde je spravodlivosť?


Veronika Kubáň

Spoznali sme sa cca pred ôsmimi rokmi, chvíľu chodil s mojou spolubývajúcou, za tú chvíľu čo sme sa stretávali ako partia bolo zjavne že Robo je dobračisko od kosti, vysmiaty, milý, pozitívny chalanisko, všade kde bol bola dobra pozitívna nálada, v živote by neublížil ani muche!!! za to dám ruku do ohňa a takýto trest aký mu vymerali za pár gramov trávy je naozaj cez čiaru a nespravodlivý!!!!!..... Sloboda pre Roba 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Nikole Bodoóva

Vždy milý chalan. Pozitívne naladený,usmievavý. Stále pomohol keď mohol a rozdal by sa pre každého ak by mohol. Chalan s dobrým srdcom a hlavne na správnom mieste. 🙏🏻🥰


Michal Dolgoš

S Robom ma zoznámil jeden kamarát, od prvej chvíle to bo stále milý, komunikativny chlapec, ktorý nemal problém sa rozprávať o hocičom. Evidentne rád stretával nových ľudi, nemal predsudky a po čase sme samozrejme zabudli na to ako sa kto volá. Prešiel polrok, rok, dva roky a on stále prišiel a podal mi ruku aj keď sme nikdy netvorili partiu. Poznali sme sa len tak...z videnia...Áno, spravil chybu. Dvakrát. Neverim, že by niekedy niekomu ubližil a určite si to nemyslí ani nikto, kto ho kedy poznal. Robo nie je žiaden grázel. Je to ukážkový človek!


Miriama Andreasova

Na Roba mám len samé veselé spomienky najprv ako na bývalého spolužiaka zo základnej školy, neskôr ako na kamaráta v dospelosti. Na základnej škole vynikal svojou pozitivitou a neústalym úsmevom na tvári, čo mi veľmi pomohlo prekonať nepríjemný pocit z toho, že som k nim do triedy nastúpila až v ôsmom ročníku ZŠ, kedy už sa všetci dobre poznali a ja som sa bála, že nezapadnem. On a pár ďalších ľudí sa mi to tam snažili spríjemniť svojím prístupom, vtipom a zároveň kamarátstvom a tak sa z nás po čase stali dobrí kamaráti a navštevovali sme sa sem-tam aj po škole. Robo mal rád prírodu, vždy bol aktívny aj v detstve, užíval si život plnými dúškami až to z neho bolo cítiť ako doslova život miluje. Po ZŠ sme sa nejako nestretávali, ale aj tak keď som spomínala na ZŠ tak som mala na neho a samozrejme aj iných spolužiakov plno skvelých spomienok. Náhodne sme sa stretli po strednej škole cca o 5 rokov neskôr tak som bola hrozne rada, že ho vidím a už po desiatich minútach rozhovoru som zistila, že v tom dobre čo mal v sebe sa vôbec nezmenil a že si s ním budem mať čo povedať aj v tomto období. Robo je veľmi kamarátsky, charizmatický a pozitívny človek čo naďalej miluje prírodu a život. Keď som sa dozvedela, aký trest mu bol udelený 12,5 roka úprimne ma to zasiahlo a neverila som vlastným očiam, koľko rokov, zato čo spravil dostal. V prvom rade som myslela na neho, ako taký dobrácky človek to tam preboha vydrží s inými väzňami, násilníkmi, ktorí majú často kráť o niekoľko rokov nižší trest a on dostal 12,5 roka natvrdo za trávu. Po prvotnom šoku a hlbokej ľútosti som začala cítiť obrovský hnev z toľkej nespravodlivosti, pretože naše zákony za používanie tejto rastliny su neskutočne prehnané v čase keď v iných krajinách sa to využíva bežne na dennom poriadku s obmedzeniami, ktoré dávajú zmysel. Stačí sa pozrieť na legislatívu voči marihuane k našim susedom čechom, prečo sa konečne nezačne normálnym spôsobom riešiť táto problematika u nás v parlamente, každý sa bojí vytiahnuť túto tému a radšej mlčí, aby sa náhodou časť verejnosti nepobúrila, ale aj naši rodičia a starí rodičia už vedia čo to je a vedia si aj dohľadať ďalšie informácie na internete, treba sa posúvať s dobou a faktom je, že používateľov pribúda. To chceme všetkých zatvárať na 15 rokov do väzby nepodmienečne? Všetci máme len jeden život a ten čas strávený tam im už nikto nevráti a bohužiaľ sa obávam ako sa bude vedieť tak mladý človek po toľkých rokoch opäť začleniť do spoločnosti, tento trest je jednoducho neprimeraný a zničujúci. Celý tento prístup voči používateľom marihuany by trebalo prehodnotiť. Robo, drž sa a neklesaj na duchu je veľa ľudí, ktorí ťa podporujú a stoja za tebou, ja som jednou z nich. Tento štát obral svet o jedného skvelého človeka, ktorý toto miesto robil svojím prístupom o toľko krajším, je mi to proste ľúto. Neurobil si nič tak strašné, aby si si toto zaslúžil.....


Katarína Brnčalová

Vždy veselý a usmiaty, spoločenský a milý. Takto ho poznám ja. Syn mojej priateľky, ktorý mal možno vo vrecku to, po čom niekto cielene šiel. Pre seba. Nie pre biznis. No a čo. Neublížil nikomu. Teda vlastne len sebe. Naposledy som ho stretla, keď dedkovi rúbal a upratoval drevo na zimu. Rád pomáhal. Nikto mu to nemusel prikázať. Lebo on chcel. Bol tak vychovaný. Nikdy som naňho nepočula krivé slovo. Bol obľúbený. S iskrou v oku. Teraz si neviem predstaviť, ako sedí v cele. Sám. Bez mamy a otca, dedka a babky, bez bratov... Je mi z toho smutno. Už to oľutoval miliónkrát. Ako keby spáchal ten najväčší zločin storočia a naša justícia ho teraz postupne UPAĽUJE za živa ako niekedy čarodejnice. Je naozaj správne až takto trestať mladého človeka? Najlepšie roky takto? Ako keby sme mohli žiť 200 rokov. Poučil sa. Veď kto by aj nie. Písala som mu k narodeninám pohľadnicu. S hroznou adresou. So slzami v očiach. Nebolo to ľahké. A tie slzy mám v očiach aj teraz. Tak hádam by stačilo trestu nie??? Trest pre neho, pre rodinu a kamarátov. Ako keby niekoho zabil. Aha nie. U nás sa za vraždu nesedí v base, ale prepúšťa na slobodu. UPS! Niečo tu nesedí. Chcem ho vidieť opäť doma. Rozprávať vtipy a hrať futbal s bratmi. Chcem opäť vidieť tú iskru. Nič viac si neprajem. Tak dúfam, že sa niečo zmení a splní sa mi moje prianie.


Tomáš Tellinger

Zdravím, mrzí ma čo sa stalo Robovi, keďže viem aký je, určite si to nezaslúžil.Boli sme spolužiaci na základnej škole, v tom čase bol úplne normálny chalan ako každý v tom veku. Nikdy nevytváral nejaké konflikty alebo niečo podobné. Po škole sa klasicky medzi spolužiakmi kontakty prerušili, no keďže bývame v blízkom okolí, občas som Roba náhodne stretol. Mal evidentne svoj životný štýl, už koncom základnej školy skate-oval, po rokoch čo som ho námatkovo stretával bolo vidno že v tom pokračuje. Často som ho vídaval na kasárňach (Kulturpark), vždy keď sme sa rozprávali mal úsmev na tvári!! Vždy pekne milo a pozitívne naladený! Nikdy som ho nevidel niekomu ublížiť! Ale určite to nebol žiadny díler, mali sme aj dalších spoločných známych, takáto zmienka o ňom nepadla nikdy ! Proste normálny, slušný, mladý chalan akých je x/y .Veľmi príjemný, vždy z úsmevom, vždy sme dobre pokecali. Každý máme svoj životný štýl, svoj smer v živote, a veci, ktoré sa nám páčia. Robo svojim určite nikomu neubližoval! Nezaslúži si to, každý robíme chyby a nie všetko čo robíme v živote je správne. Robo je mladý, slušný, sympatický človek, ja ho vnímam a poznám ako príjemného milého človeka, ktorý by v živote nikomu neublížil. Držím mu palce a prajem veľa síl, rovnako tak aj rodine a dúfam, že to celé dopadne dobre.


René Ferko

Neviem, či to pomôže, čo teraz napíšem, ale nemyslím si, že som jediný, ktorý takto vníma Roba. V mojich očiach je to mladý charizmatický chalan, ktorý ma život pred sebou. Ktorý je stále naladený pozitívnou energiou. Je to šikovný mladý chlapec a náš zákon ho chce zavrieť na dlhé roky zobrať mu mladosť a nechať ho medzi 4mi múrmi na 12 rokov. Prečo? Zabil niekoho? Okradol niekoho? Vyhrážal sa niekomu?? Ten chlapec nikdy nikomu neublížil. Urobil chybu určite, ale verím, že sa ponaučil a takýto trest, keď mu dáte, tak budete mať jeho mladosť na svedomí. Neviem aké zákony máme a kto ich vymýšľa, no toto je naozaj nehorázne.


BalziZmena

Dobrý deň. Čudujem sa veľmi a som s tým nestotožnený,že Robko je v base pre 8g marihuany aj ked už mal predtým podmienku.Je to slušný chalan, ktorý nikoho neohrozuje ani nikomu neubližuje... Poznám ho stále vysmiatého, plného elánu. Toto si vôbec nezaslúžil... Jeho rodina trpí a tak isto aj on kvôli troške trávy.. Pekne prosim o jeho milosť, má celý život pred sebou, tak prečo zahodiť šancu kvôli niečomu čo rastie zo zeme. Máme tu vrahov a iných zločincov, ktorí každodenne obchádzajú zákon a sú omilostení alebo dokonca ani len nestihaní... Prosím o jeho úplnú milosť. Robo von z basy! Ďakujem vopred za kroky, ktoré sa urobia pre dobro 🙏


Dávid Hrisišák

Roba som spoznal na pive v podniku kde ho aj zaistili pre 7gramov trávy .. je to absolútne pre mna nepochopiteľné ze niekde za to dostanete pokutu 500kč u nas 12,5roka ... ok to je psycho... no skúsenosť s Robom .. tento chlapec si to vobec nezaslúži .. stale usmievavý chlapec plny pozitívnej energie ... rozhodne si myslim ze určite nepatrí do väzenia !!! Tento clovek mi viac krát pomohol psychycky ked som sa rozisiel s priateľkou tak stal pri mne bol mi oporou. Stale tahal ľudí z takzvanych "sraciek" a otacal negativne a agresivne zmýšľajúcich ludi smerom k dobru alebo väčšiemu dobru. Myslim si zeze takychto ludi ako je Robert by malo byt viac. Je to dobrý chlapec a nad rozsudkom všetci co ho poznali krútia hlavami ze je to nenormalne.


Lenka Kelecsényiová

Roba som vždy poznala ako Džuna. Zoznámili sme sa v Košiciach cez spoločných kamarátov, ja som tam vtedy študovala veterinu. Často sme spolu chodili von, na skejty, do parku kde precvičoval chodenie po lane a balancing (a učil to každého, kto o to prejavil záujem), chodil na túry, organizoval "jamming sessions" v tej slávnej pivárni, kde ho "čapli". Hrať tam mohol ktokoľvek, či už mal svoj nástroj, alebo mu požičali. Nikdy som u Džuna nezažila, aby niekoho nezapojil do aktivity. Precvičoval svoje talenty a bol ochotný sa o to podeliť, niečo naučiť, so všetkým pomôcť. Na našej prvej opekačke mi neváhal dať svoju bundu, lebo mi bola zima a sám ostal len v tričku s krátkym rukávom. Bola to pre neho automatika, nezištné činy. Naparili 12 a pol roka chalanovi, ktorý práveže vždy hasil potýčky a riešil veci s chladnou hlavou. 12 a pol roka chalanovi, ktorý sa o svojich kamarátov staral ako o druhú rodinu. 12 a pol roka chalanovi, čo má život pred sebou. Lenže tráva...


Radoslav K

Robko ahoj,tu je Purko.Chcem ti len odkázať,že úplne celým svojím srdcom myslím na teba a je mi veľmi strašne ľúto,ako sa to skončilo. Úplne celé zle. Ty ako môj veľmi dobrý kamarát ktorý si vždy pomohol keď si vedel co by ani muche neublížil vôbec si si to nezaslúžil Budem na teba po celý čas myslieť a modliť sa za teba. Drž sa kamarát môj, nech je pán Boh z tebou. Ľúbim ťa


Ľubomíra Jendrušiaková

Dobrý deň...píšem o chlapcovi, ktorého som spoznala ako malého, veselého, hravého.Ako čas šiel pribudli k nemu dvaja bratia o ktorých sa nesmierne rád a s láskou staral.So starostlivosťou o súrodencov rád pomáhal svojej mame, v domácnosti zastupoval svojho otca. A to mu ostalo dodnes.Nezištná pomoc pre ĺudí ako aj pre tento svet.Dobrý, veselý, mladý chlapec so srdiečkom na správnom mieste...akých je dnes len veĺmi málo. s pozdravom Jendrušiaková


Martina Soroková

Dobrý deň, Chcela by som sa vyjadriť a nejak pomôcť nášmu Džunovi, tak napíšem niečo málo o ňom. Roba poznám od základnej školy, stále nám to drží. Neuveriteľné, že zo dňa na na deň sa mi tento absolútne milý, vždy pomáhajúci a príjemný kamarát stratí zo života. 12,5 roka mladosti stráviť za mrežami je veľmi neúmerne za čin, ktorý nie je a ani nebol nikomu nebezpečný alebo ohrozujúci. Džuno mi veľmi chýba a jeho entuziazmus a chuť do života by nemala prísť na zmar. Ešte si pamätám jak sa mi chválil, ako si dokončil rušňovodičský kurz a nevie sa dočkať kedy ho bude môcť využiť. Veľmi mu prajem len to dobré. Chceme ho späť! #freerobo #slobodapreroba


Gabriela Maliňáková

Robo bol ku mne vždy milý chlapec pamätám si ho ako chlapca so širokým úsmevom na tvári rad sa smial a šíril dobrú energiu. V živote sme spolu nemali ani jeden konflikt vždy sa ku mne správal milo a bral ma s rešpektom.


Marko Jze

Robko bol vždy milý,usmievavý chlapec. Absolutnú nepochopím ako mohol dostať 12,5 roka veď za vraždu dostane človek menej. A keby bol aspoň díler alebo tak... Zlatý človek ktorý nikdy nič nikomu nespravil si určite nezaslúži isť kvôli uobyčajnej tráve do väzenia. Choré na hlavu


Jana Cuperová

Píšem vám o Robkovi, Džunovi ako si ho ja pamätám. Naposledy som ho videla dávno, možno pred ôsmimi rokmi, stretávali sme sa ako partia z KVP-čka😉 Robko bol vždy usmiaty, vysielal neskutočne úžasnú pozitívnu energiu. Ja som vtedy bola hanblivá pubertiačka, takže Džuno bol ten, na ktorého sa dalo pri rozhovore otočiť a komunikovať s ním, lebo bol veľmi priateľský a milý. A myslím si, že stále je. Je také slniečko, aj keď sa nachádza v nie peknom a vyhovujúcom prostredí momentálne. Nevzdáva to, a to dokazuje jeho silu. Aj preto zaňho priatelia, známi bojujú. Zanechal vo mne veľmi žiarivý odkaz. Ďakujem, že som to mohla niekde napísať.


Radoslav Mokriš a manželka Ľubica - susedia Roba z 2. poschodia

Sme dlhoroční susedia pána Róberta Džunka. V spoločnom vchode bývame od roku 2002. Naša osobná skúsenosť bola zatiaľ iba pozitívna. Nikdy sme nemali s pánom Džunkom ani najmenší konflikt alebo nezhodu. Poznáme ho z videnia. V bráne sa pri venčení psa takmer denne stretávame. Róbert si zvykne pred vchodom pofajčiť. Je to priateľský a dobrosrdečný človek. Veselý, komunikatívny a aj keď na ňom vidíme, že je unavený z práce, vždy býva pozitívne naladený. Pre susedov si nájde chvíľku pozornosti, alebo nejakú vtipnú poznámku. Pán Dźunko je skúsený remeselník. Vlani v zime sme potrebovali opraviť domácu inštaláciu. Všetko nám obetavo a zodpovedne opravil. Zo svojho okolia nepoznáme veľa ľudí, ktorý by oplývali podobnými morálnymi vlastnosťami ako pán Džunko.


Lenka Riganová

Ahojte, 12 rokov človeku čo by nikdy neublížil nikomu! Pamätám si ho ako veľmi dobrého človeka, úprimného, človeka čo vás stále vedel rozosmiať. Dlhšiu dobu som sa s ním nestretávala ale nikdy som na neho nezabudla, pretože išla z neho veľmi dobrá a pozitívna energia. Tento človek má okolo seba neskutočne dobrú auru. Je mi ľúto že tento štát je nespravodlivý. To, že ľudia, ktorí sú naozaj nebezpeční pre ľudstvo a hlavne pre mládež a mladé ženy behajú po slobode a človek s tak dobrým srdcom musí byt niekde, kde si to vôbec nezaslúži. Som za slobodu alebo nižší trest pre Roba a dúfam že sa spojíme všetci a urobíme s tým niečo! On vie že mal okolo seba tak isto dobrých ľudí ako je on sám.


Ronald Šimon

Roba poznám síce len z videnia, stretával som ho v meste ale aj mimo neho. Viem o ňom, že je to človek ako každý a ničím závažným sa neprevinil. Často som ho vídal okolo skejterov a viem, že sa venoval viacerým športom. Čo sa týka jeho činu, ktorý ho doviedol do väzenia, tak si myslím, že je to veľmi smutné. Poznam ľudí, ktorých chytili s podobnými mnozstvami trávy a po chytení im iba bola odobratá a mohli ísť ďalej svojou cestou. #tak verim ze sa nam podari spojit hlasy a ze zvitazi zdrava mysel


Marcel Imlej

Roba poznám roky a počas ktorých nikdy nemal žiaden fyzický a ani len verbálny konflikt vo svojom okolí. Je to skvelý chlapec, ktorý všade kam prišiel rozdával radosť svojím úsmevom a prístupom čím mi nespočetne krát zlepšil deň. Pomohol nielen mne ale aj veľa iným ľuďom a dokázal v nich nájsť to dobré o čom možno ani sami nevedeli. Vďaka jeho motivácií a pomoci sa rozhodli ísť mnohí na hudobné konzervatórium. Robo je jednoducho len jeden a ťažko nájsť jemu podobného... strašne ma mrzí ako to dopadlo a pevne dúfam že sa to ešte zmení :(


Juliana Kerteszova

Džuno (Robo) bral svojich kamarátov ako svoju druhú rodinu. Vždy sa snažil pomáhať ľuďom okolo seba a ťahať ich z kadejakých problémov. Stále s optimistickým prístupom a úprimnosťou. Vzali nám nielen dobrého kamaráta, ale hlavne dobrého človeka. Optimizmus mu nevezmú, ale život môžu. Za maličkosť, ktorá by ho inde stála pokutu.


Jožko Genezis

Som jeho dlhoročný kamarát, ktorý vie že ten človek by neublížil nikomu a nemyslím si ze by mal dostať až tak veľký trest za svoje činy, ktoré aj tak oľutoval zdôraznil to aj na súde, kde si spísal svoje slová , ktoré samotná sudkyňa ani nepočúvala lebo sa v tom momente, keď sa Robo vyjadroval rozprávala so spisovateľkou. Čiže tým by som chcel povedať , že ako mohla rozhodnúť práve ona o jeho treste ! Je to skvelý človek ktorý nieje ŽIADNOU HROZBOU pre spoločnosť ! Je športovo založený a talentovaný mladý chlapec , ktorý kôli rastline ktorá v iných štátoch je legalizovaná má dostať 12 a pol roka? Že to tento mladý talentovaný chlapec má výjsť na slobodu až v 40 tke? Keď po svete behajú ludia aj na Slovensku sú ľudia ktorý rozkrádajú stať , zabíjajú ľudí je toto spravodlivé? Nemyslím si a nie som sám s týmto názorom určite ! Ďakujem. Nech spravodlivosť zvíťazí !


Zuzana Smrigová

Robka poznám už od základnej školy. Vždy usmiaty a s dobrou náladou, dokázal zlepšiť deň ľuďom naokolo. Robko bol vždy veľmi aktívny, miluje šport, myslím, že poskúšal snáď všetky druhy pohybovej aktivity a je v tom skutočne dobrý. Okrem športu miluje prírodu a má k nej naozaj blízky vzťah. Chráni ju a viackrát aj pomáhal pri rôznych upratovaniach alebo len tak sám od seba začal zbierať smetie v lese, ktoré tam s obľubou ľudia nechávajú a ničia našu krásnu prírodu. Robko miluje aj hudbu. Je veľmi kreatívny a citlivý. Spája ľudí a rozdáva lásku aj úsmev. Každému by som priala aby mal v živote takého priateľa akým je pre mňa Robko. Úprimný, milujúci, usmiaty a vždy ochotný pomôcť. Jednoducho Človek s veľkým Č a ešte väčším srdcom!


Ivka Kolesnáčová

Zdravím,
S Robom sa poznám, viem o ňom ze je to dobrý človek a nikdy by nikomu neublížil . Robo je čestný, šikovný, mladý muž, nezaslúži si takýto trest. Verím že sa zo svojich chýb poučil a ze už ich nebude opakovať.


Jasmina Hamdanová

Ahoj Robo , neboli sme síce najlepší kamoši ale vždy som ťa vnímala ako zlatého chlapca, čo má rád prírodu , hudbu ,(dobrých) ľudí a rád sa teší zo života. Stále dobre naladeného (a tým nemyslím pod nejakým vplyvom , keby to náhodou čítali aj nejaké vyššie autority, ale normálne šťastného človeka :). Predtým ako som išla napísať tento mail som si tak zbežne prečítala našu konverzáciu na facebooku , aby som bola lepšie v obraze a príde mi to veľmi nespravodlivé ťa takto odsúdiť , v mojich očiach si dobrý človek,ktorí si nezaslúži byť vo väzbe . Pre mňa osobne to nie je zločin a už vôbec nie taký závažný ako sa tvári byť.Takýmto štýlom ,by mala sedieť "polovica" Slovenska. Je mi ľúto čo teraz musíš prežívať a ako sa tvoj život zmenil kvôli hlúposti , ktorou si vlastne nikomu neublížil iba porušil ZLE nastavený zákon. Myslím si , že všetci tvoji kamaráti a mnoho ľudí čo ťa ani nepozná, ale registruje tvoj trest, je na tvojej strane a síce tebe sa to musí zdať ako večnosť, ale my sa budeme snažiť ti pomôcť ako sa len dá . A dúfam , že ked sa vrátiš( čo nebude trvať už dlho ) tak budeš stále taký šťastný ako si bol dovtedy a budeš potom so smiechom rozprávať tvojim deťom čo si si prežil za mládi :D :).


Gabriel Takáč

Taktiez sa pripajam a podporujem myslienku. Nie je fér akú výmeru trestu Robo dostal. Dufam ze aj takáto malá podpora snáď pomôže sa aspoň zamyslieť vládnym predstaviteľom o následkoch trestu momentálne pre Roba. V najaktívnejšom období bude zatvorený v base. Samozrejme “mal na to myslieť keď užíval marihuanu” ale aj tak nemyslím si, že 12ročný trest za 7gramov marihuany je adekvátny . “Hovorí tak zákon”, ale kto je zákon? Tiež len človek, ktorý presadil svoj názor a mal na to dobré argumenty tak sa mu to podarilo. Už v stredoveku bola vláda postavená tak, že sa obcanov bála a vázila si ich názory a riadila sa podľa väčšiny a podľa hlasu ľudu. Keď vladári si robili podľa svojho boli z trónu zosadení ba este horšie upálení alebo ukameňovaní. Samozrejme, že sme racionálne premýšľajúci národ a nikoho kameňovať nebudeme chceme len privodiť trochu ľudskosti a pozerať sa na prípady nie podla precedensu ale individuálne. My ludia sme zákon , a pokiaľ sa všetci (volici, občania, atď) spojíme musíme konečne docieliť aspoň z trestnej sadzby (10-15) požiadat o zníženie o 1/3 poprípade o maximálne zniženie na 5ročný trest. Stále je to veľa, ale 7rokov života nie je tyždeň ani hodina.


Veronika

Moj názor je, ze tresty v Slovenskej republike za prechovavanie mariuhany sú šialené. Je to rastlina,kde bolo preukázaných veľa liečivých účinkov vďaka mnohým vedcom. Už sú krajiny, kde je mariuhana povolená a tu na Slovensku ničia zákony ľudí,ktorí majú ešte život pred sebou. Mnohí ľudia, ktorí spáchali omnoho ťažšie činy, či krádeže, či usmrtenie boli odsudení omnoho nižším trestom. O čo tu vlastne ide? Robka nepoznám dlho, ale je to mladý človek, ktorý má život pred sebou a tento trest je úplne hrôzostrašný. Prosíme o nový posudok a spravodlivý!


Róbert Pavlis

Robko je môj bývalý spolužiak a najlepší kamarát. Strávili sme spolu veľa, veľa času, takže ho poznám veľmi dobre. Čas strávený s ním sú najlepšie zážitky v mojom živote na ktoré veľmi rád spomínam. Viem jedno. Nie je to žiadny kriminálnik ktorý by mal sedieť v base 12 a pol roka ako by niekoho zabil. Je to nepochopiteľné čo sa deje v našom prehnitom štáte. Ľudia ktorí by mali sedieť behajú po slobode a chlapec, ktorý nikdy nikomu nič zlé nespravil dostane takýto vysoký trest. Robko je úžasný, cieľavedomý, vtipný, chápavý, vedel by som tu písať aj hodiny všetky jeho pozitívne vlastnosti. Proste človek akého v živote potrebujete. Nepoznám nikoho kto by sním mal niekedy nejaký konflikt. Veľmi ma mrzí čo sa stalo. Robko drž sa. Ja a celá moja rodina na teba každú sekundu myslíme.


Peter Džubera

Som profesionálny umelec moderného baletného a tanečného umenia, moderneho divalda a taktiež športovec všeobecne, posobim a pôsobil som v rôznych krajinách Európy, žil som bežný denný život domácich ľudí v každej krajine v ktorej som bol. Je mnoho nedostatkov a chýb v systéme tych krajinách, v ktorých som žil. Mnohými som cenil a obdivoval svoj domov, Slovensko za to, že je iné. No tu sa ukazuje, že každá minca má dve strany. Už iba holý fakt, ze bol Robo ( a nie len on ) TRESTNE STÍHANÝ za to, že mal pri sebe marihuanu a hašiš, teda látky obsahujúce THC, je komické a absúrdne. Na jednej strane sa tvárime ako progresívna “proeurópsky smerujúca krajina “, pani prezidentka vysviecuje prezidentský palác do farieb “ Dúhovej vlajky “ t.j. verejná podpora LGBT komunít —— a na strane druhej tu zatvárajú do basy na 12rokov mladého, šikovného, dobrého chlapca s dobrým srdcom za to, že mal pri sebe MARIHUANU ...neublížil, neokradol, neurazil, nezabil, nepoškodil, neurobil absolútne vôbec nič zlé voči spoločnosti a občanom. Toto je Slovensko aké chceme ??? Vraždia sa tu mladí novinári, okráda sa štát, defacto za rovanku trestnú sadzbu ako toto. Vražda dvoch ľudi = 15 rokov / prechovávanie marihuany = 12,5 roka... toto je rovnica alebo skôr nerovnica, ktorá reprezentuje našu krajinu. Ako v rozprávke Snehulienka, krásne červené, priam lesknúce sa jablko, no vo vnútri otrávené a zhnité jedom Zla. A toto je ZLO - ked človek, ktorý sa nijako neprevinil voči svojmu okoliu ani občanom ani prírode, musí znášať dôsledky totalitných a absurdných zákonov. V Španielsku, kde momentálne žijem, by sedeli v base prevažne všetky generácie, od mladých po starých, ak by tu bolo TRESTNÉ prechovávať a užívať marihuanu alebo hašiš. Samotná tunajšia polícia by bola nasmiech nie len sebe samej, ale aj voči obyvateľstvu pokial by TOTO riešila. Cítim hanbu za svoju krajinu, ktorá ma obrovský potenciál a krásnych šikovných dobrých ľudí, cítim hanbu za všetkých sudcov, ktorí odložili svoje srdce,ľudskosť a empatiu za svoje “ rúcho spravodlivosti “ a uverili všelijakým nezmyselným paragrafom a zákonom, ktorí posielajú dobrých ľudi za NIČ do väzení, sudcovia, ktorí uverili, že konajú Dobro pretože zákon tak káže. Cítim hanbu za všetkých policajtov, ktorí uverili systému,ktorí posiela dobrých ľudí do väzení, policajtov, ktorí slepo, bez empatie a ľudskosti vykonávajú “ poslušnú službu “ absurdnému systému, policajtov, ktorí uverili že konajú Dobro, pretože takéto zákony chránia Cítim za nich všetkých hanbu, hanbím sa pred Svetom za svoju krajinu - štát. ( krajina je krásna milujem ju, každý les, každý strom, každú skalu, každu horu ) Verím, dúfam, želám si, aby sa naša domovina pohla smerom hore, smerom k Dobru. Nie iba povrchovo “svietiť “ ako progresívna krajina, ale najmä do hĺbky cítiť a rozoznávať Dobré a Zlé, nie na základe paragrafov a zákonov ktoré sú absurdne, ale postaviť také, ktorých základ sa bude odvíjať pravého od takého rozoznania. S láskou a úctou Peter DžuberaKontaktujte nás

Ak máte nejakú skúsenosť alebo prípad, s ktorým ste sa stretli, prípadne nám môžete nejako pomôcť napíšte nám. Či už zverejnením Vášho príbehu alebo tým, že nám pomôže s akoukoľvek propagáciou nášho cieľa prispejete k jeho dosiahnutiu a to zmierneniu nezmyselných trestov pre konzumentov marihuany.

Zašlite nám email na info@slobodapreroba.sk

Podporte nás

Zašlite nám finančný príspevok na číslo transparentného účtu SK24 8330 0000 0020 0186 8783

Každá operácia na transparentnom účte bude zverejnená v rozsahu zmluvy o zriadení transparentného účtu.

Detail operácií vykonaných na transparentnom účte si môžete pozrieť na na stránkach FIO Banky alebo klikom na tento riadok.

Pre vyhľadávanie použite číslo účtu v skrátenom tvare!!!: 2001868783

Prijaté peniaze budú použité na nákup marketingových materiálov (bilboardy, letáky, organizovanie besied apod.)

Vysvetlenie: Keďže nie sme vlastníkmi nejakého mienkotvorného denníka, tieto peniaze chceme použiť na šírenie informácií o tom ako je momentálne nastavený trestný zákon.


Poďakovanie: Ďakujeme Vám za Vaše príspevky. Nakúpili sme z nich 4 ks bilboardov. Bilboardy budú v mesiaci október 2020 umiestnené:

Košice: Križovatka Považská - Toryská, Od Zajaca smerom ku Galérii

Banská Bystrica: sídl. Radvaň, na fasáde Dom. potrieb

Bratislava: M.Sch.Trnavského - smer Dúbravka, križovatka ulíc M.Sch.Trnavského a Harmincova,

Bratislava: Ul. Svornosti - sm. centrum, vjazd do mesta od Komárna

Zároveň sme dali do tlače cca 150 kusov nálepiek na autá.

Ak máte záujem o nálepku (samozrejme zadarmo) kontaktujte nás na info@slobodapreroba.sk